Mặt bằng điển hình các tòa tháp Vinhomes Grand Park

MẶT TẦNG TÒA  CHỮ Z CÓ 19 CĂN

 • 3 căn studio – DT: 30,9/33,7m2 (Tim), 30,5/28,0m(TT)
 • 4 căn 1PN+1 – DT: 46,3m2 (Tim), 42,9m(TT)
 • 6 căn 2PN+1 (1wc) – DT: 59,1m2 (Tim), 54,9m(TT)
 • 5 căn 2PN+1 (2wc) – DT: 69,4m2 (Tim), 63,8m(TT)
 • 1 căn 3PN – DT: 81,5m2 (Tim), 75,0m(TT)

MẶT TẦNG TÒA  CHỮ T CÓ 21 CĂN

 • 2 căn studio – DT: 29,7m2 (Tim), 26,9m(TT)
 • 4 căn 1PN+1 – DT: 46,3m2 (Tim), 42,9m(TT)
 • 8 căn 2PN+1 (1wc) – DT: 59,1m2 (Tim), 54,8m(TT)
 • 5 căn 2PN+1 (2wc) – DT: 67,7m2 (Tim), 62,8m(TT)
 • 2 căn 3PN – DT: 81,5m2 (Tim), 75,0m(TT)

MẶT TẦNG TÒA  CHỮ U CÓ 30 CĂN

 • 2 căn studio – DT: 30,9/33,7m2 (Tim), 30,5/28,0m(TT)
 • 6 căn 1PN+1 – DT: 46,3m2 (Tim), 42,9m(TT)
 • 14 căn 2PN+1 (1wc) – DT: 59,1m2 (Tim), 54,9m(TT)
 • 4 căn 2PN+1 (2wc) – DT: 69,4m2 (Tim), 63,8m(TT)
 • 4 căn 3PN – DT: 81,5m2 (Tim), 75,0m(TT)

TÒA L